Výdej BRAMBOR 2021

Výdej netříděných brambor za pronájem pozemků 2021

a také členům a zaměstnancům

Najdek, Matná, Jindřichův Hradec , Radouňka

Studnice, Velký Ratmírov , Lodhéřov, Děbolín

- 1,5 q/1ha pozemku  -  cena 480 Kč/q (včetně DPH)  

(množství dle nájemní smlouvy)

Prodej členům a zaměstnancům

- 1 paleta na osobu/800 Kč (včetně DPH)

HLAVNÍ výdej :

23. 10. 2021 - sobota (od 8:00 – 13:00/hod.)

24. 10. 2021 - neděle (od 8:00 – 12:00/hod.)

30. 10. 2021 - sobota (od 8:00 – 11:00/hod.)

Mimořádně přes týden po domluvě s p.Votápkem na tel. 723 928 903:

od 01. 11. 2021 – 03. 11. 2021

vždy v časech:  od 8 – 10 hod.  a od 12:30 - 14:30 hod.