Členská schůze a jiné 

POZVÁNKA na ČLENSKOU SCHŮZI

 

představenstvo Zemědělského družstva RADELO, č.p. 24, 377 01 Velký Ratmírov

 

 svolává na den     16.12.2022     členskou schůzi

 

 

Místo konání: Jídelna ZD RADELO ve Velkém Ratmírově

 

Prezentace od 8:30 hodin    Zahájení v 9:00 hodin

 

PROGRAM:

1. Zahájení, volba předsedajícího schůze, zapisovatele a sčítačů hlasů

2. Schválení programu členské schůze ZD RADELO

3. Referát předsedy představenstva ZD RADELO

4. Referát ekonoma ZD RADELO a přednesení návrhu účetní závěrky za rok 2021

5. Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2021

6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení zisku za rok 2021

7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022

8. Diskuse, závěr.

 

Pro zastupování člena při hlasování je potřeba předložit plnou moc o zastoupení člena na této schůzi.

S podklady k programu členské schůze se mohou členové seznámit v kanceláři ekonoma družstva.

Pozvánka bude uveřejněna na stránkách www.zdradelo.cz

 

 

Ivan Přech – předseda představenstva ZD RADELO Velký Ratmírov