Členská schůze a jiné 

 

POZVÁNKA na ČLENSKOU
SCHŮZI


Představenstvo ZD RADELO Velký Ratmírov 24  

svolává na den   17.12. 2018   členskou schůzi


do JÍDELNY
ZD RADELO ve Velkém Ratmírově.


Prezentace od 8:30 hod.


Zahájení v 9:00 hod.


SVOZ členů:

8:00 hod. Lodhéřov-náves

8:05 hod. Studnice

8:15 hod. J.Hradec zastávka u elektrárny (JČE-Eon)

8:20 hod. Děbolín (zastávka na Velký Ratmírov)


PROGRAM:

1.  Zahájení , volba předsedajícího schůze a sčítačů hlasů

2.  Odsouhlasení programu členské schůze ZD RADELO

3.  Referát předsedy představenstva ZD RADELO

4.  Referát vedoucího střediska CHIPS ZD RADELO

5.  Referát vedoucího střediska Živočišné výroby ZD RADELO

6.  Referát ekonoma ZD RADELO a přednesení návrhu účetní závěrky za rok 2017

7.  Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2017

8.  Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017, odsouhlasení auditora pro rok 2018

9.  DISKUZE

10. Školení BOZP zaměstnanců ZD RADELO Velký Ratmírov

11. ZÁVĚR


Pro zastupování člena při hlasování je potřeba předložit plnou moc o zastoupení člena na této schůzi.

Pozvánka bude uveřejněna na stránkách www.zdradelo.cz

                                                                                    

                                                                                                
Ivan Přech - předseda představenstva
ZD RADELO Velký Ratmírov