Členská schůze a jiné 

 


POZVÁNKA na ČLENSKOU SCHŮZI


Představenstvo ZD RADELO VelkýRatmírov 24  svolává na den   13.12. 2019   členskou schůzi


do JÍDELNY ZD RADELO ve Velkém Ratmírově.


Prezentace od 8:30 hod.


Zahájení v 9:00 hod.

SVOZ členů:

8:00 hod. Lodhéřov-náves

8:05 hod. Studnice

8:15 hod. J.Hradec zastávka u elektrárny (JČE-Eon)

8:20 hod. Děbolín (zastávka na Velký Ratmírov)


PROGRAM:

1.  Zahájení , volba předsedajícího schůze a sčítačů hlasů

2.  Odsouhlasení programu členské schůze ZD RADELO

3.  Volba představenstva ZD RADELO

4.  Volba kontrolní komise ZD RADELO

5.  Projednání a schválení výše příspěvku na obědy členům a zaměstnancům z FKSP

6.  Referát ekonoma ZD RADELO a přednesení návrhu účetní závěrky za rok 2018

7.  Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2018

8.  Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018, odsouhlasení auditora pro rok 2019

9.  DISKUZE

10. Školení BOZP zaměstnanců ZD RADELO Velký Ratmírov

11. ZÁVĚR

Pro zastupování člena při hlasování je potřeba předložit plnou moc o zastoupení člena na této schůzi.

Pozvánka bude uveřejněna na stránkách www.zdradelo.cz

                                                                                  

                                                                                                
Ivan Přech - předseda představenstva

ZD RADELO Velký Ratmírov