Členská schůze a jiné 

POZVÁNKA na ČLENSKOU SCHŮZI

 

Představenstvo Zemědělského družstva RADELO, č.p. 24, 377 01 Velký Ratmírov

 

 svolává na den     15.12.2023     členskou schůzi

 

Místo konání:    Jídelna ZD RADELO ve Velkém Ratmírově

Prezentace:       od 8:30 hodin      Zahájení:    v 9:00 hodin

PROGRAM:

  1. Zahájení, volba předsedajícího schůze a sčítačů hlasů

  2. Schválení programu členské schůze ZD RADELO

  3. Referát předsedy představenstva ZD RADELO

  4. Referát ekonoma ZD RADELO a přednesení návrhu účetní závěrky za rok 2022

  5. Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2022

  6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení zisku za rok 2022

  7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023

  8. Projednání ceny obědů pro členy a zaměstnance.

  9. Diskuse

10. Závěr.

 

S podklady k programu členské schůze se mohou členové seznámit v kanceláři ekonoma družstva.

 

Pro zastupování člena při hlasování je potřeba předložit plnou moc o zastoupení člena na této schůzi.

Pozvánka bude uveřejněna na stránkách www.zdradelo.cz

 

Ivan Přech – předseda představenstva

ZD RADELO Velký Ratmírov