Členská schůze a jiné 

 

POZVÁNKA na ČLENSKOU SCHŮZI

představenstvo Zemědělského družstva RADELO, č.p. 24, 37701 Velký Ratmírov

svolává na den           16.12.2020       členskou schůzi

 

           Prezentace:             od 12:30 hodin

                        Zahájení:                    13:00 hodin

                        Místo konání:             jídelna ZD RADELO ve Velkém Ratmírově

 

PROGRAM:

1. Zahájení, volba předsedajícího schůze, zapisovatele a sčítačů hlasů

2. Schválení programu členské schůze ZD RADELO

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení zisku za rok 2019.

4. Závěr

 

Pro zastoupení člena na členské schůzi je potřeba předložit plnou moc k zastupování.

 

Pozvánka bude uveřejněna na stránkách www.zdradelo.cz

             

                                       

                                                         Ivan Přech – předseda představenstva

                                                                                                ZD RADELO Velký Ratmírov