ZD RADELO - modernizace posklizňové linky

 

Projekt

VI. ÚSPORY ENERGIÍ_ZEMĚDĚLSKÉ
DRUŽSTVO RADELO

je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v podnikatelského sektoru, a to prostřednictvím opatření přispívající
k úspoře konečné spotřeby energie

 

 

PUBLICTA_RADELO.pdf (77932)